Kuala Lumpur, Malaysia

+6011 3331 1601 / +6017 6081 561

Newsletter

  • YouTube - Black Circle

©2019 by Klima Action Malaysia (KAMY)

Infographic Team

Infografik/poster memainkan peranan paling penting untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk padat dan ringkas. Isu krisis iklim yang kompleks memerlukan bantuan visual supaya dapat mencapai semua lapisan masyarakat

SAMPLE  VISUAL KAMY

KAMY memerlukan Infographic Team yang komited,

mampu menyumbang masa untuk pergerakan ini, dan dapat berkomunikasi dengan baik.

Anda boleh bikin infografik menggunakan apa-apa aplikasi termasuklah:

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Canva

Skop kerja:

Ketahui maklumat berkaitan tajuk infografik.

Ketahui 'target audience' infografik tersebut.

Bikin ilustrasi atau reka bentuk yang menarik dan mudah dibaca.