top of page

CLIMATE WORKSHOP

Rakyat 

Sila hubungi KAMY untuk maklumat lanjut

Dalam inisiatif KAMY untuk membina kapasiti untuk perubahan, KAMY telah menjalankan pelbagai bengkel iklim di sekolah, universiti, dan komuniti, untuk membina keyakinan dan kemahiran untuk kempen iklim mereka sendiri. Kami mensasarkan institusi pendidikan untuk mengisytiharkan darurat iklim.

Rakan Kerjasama
KAMY

  • komuniti

  • Sekolah

  • Universiti

  • Kumpulan Mahasiswa 

  • CSOs

  • NGOs

bottom of page