top of page
Siapa KAMY

KAMY adalah sebuah organisasi akar umbi yang digerakkan oleh anak muda di Malaysia berpandukan prinsip Keadilan Iklim dan feminisme. Kami percaya bahawa memupuk perkongsian dan kerjasama yang bermakna, membina perdamaian dan memperkuat konstituen antara organisasi masyarakat sivil dan kumpulan yang paling terkesan seperti masyarakat Orang Asli, wanita dan belia, menjadi asas kepada tindakan iklim yang digerakkan oleh rakyat.

SIAPA KAMY?

Misi KAMY

MISI KAMY

Circle arrow.png

Memastikan entiti kerajaan dan bisness memenuhi tanggungjawab mereka sebagai pemegang tugas

Memperkasakan komuniti yang terdedah, seperti Orang Asli, wanita dan belia, untuk mengambil bahagian secara aktif dalam tadbir urus iklim dan pembuatan keputusan.

Pendekatan berasaskan

hak asasi manusia untuk

tindakan iklim

Melibatkan badan badan kerajaan dan bukan kerajaan untuk mempromosikan naratif ekonomi yang adil dan feminis.

Berdedikasi untuk membina gabungan masyarakat sivil untuk memupuk pengetahuan dan daya tahan.

5 KAWASAN FOKUS

Focus Areas
Circle blue.png

KAWASAN FOKUS

Orang Asli

Gender & Wanita

Bisnes dan Hak Asasi Manusia

Transisi Tenaga Adil

Komunikasi Iklim

STRUKTUR PROGRAM KAMY
2022-2023

Ili Nadiah Dzulfakar.png

Ili Nadiah Dzulfakar

Direktor Program

KAMY-logo-red-transparent.png

Diana Tan

Penyelidik Weaving Hopes

Fatihah_edited.jpg

Fatihah Fauzi

Koordinator Lensa Iklim

aroe-profile.png

Aroe Ajoeni

Direktor Komunikasi

KAMY-logo-red-transparent.png

Suney

Pembantu Penyelidik Weaving Hopes

KAMY-logo-red-transparent.png

Mohammad Amry

Koordinator Sekolah Iklim

Mathini.jpg

Mathini Ravee

Sekretariat Gabungan Darurat Iklim Malaysia (GDIMY)

KAMY-logo-red-transparent.png

Kucheal Arivalagan

Intern Lensa Iklim

KAMY-logo-red-transparent.png

Kasih Leia

Penyelidik Sekolah Iklim

Aishah.jpg

Aishah Shapari

Admin Kewangan

Su Mei_edited.jpg

Sumei Toh

Penyelidik Lensa Iklim

KAMY-logo-red-transparent.png

Anise Kaz

Penyelidik CEDAW 

bottom of page