top of page
Siapa KAMY
Siapa KAMY

Klima Action Malaysia (KAMY) adalah sebuah organisasi keadilan iklim dan feminis yang memperjuangkan pengisytiharan darurat iklim oleh Malaysia dan pengiktirafan hak-hak alam sekitar dalam perlembagaan Malaysia melalui kerangka berlandaskan hak asasi manusia serta pemberdayaan komuniti-komuniti rentan dalam tadbir urus iklim. Kami percaya bahawa memupuk perkongsian dan kerjasama yang bermakna, membina perdamaian dan memperkuat konstituen antara organisasi masyarakat sivil dan kumpulan yang paling terkesan seperti masyarakat Orang Asli, wanita dan belia, menjadi asas kepada tindakan iklim yang digerakkan oleh rakyat.

SIAPA KAMY?

Aktiviti KAMY

AKTIVITI KAMY

PEMBINAAN KAPASITI DAN LATIHAN

PEMBINAAN KOALISI

PENYELIDIKAN DASAR & KONSULTANSI

DIPLOMASI

bottom of page