annie-spratt-xTaOPMa6wAE-unsplash.jpg
SEA PEACEBUILDER NETTWORK.png

KAMY adalah sebuah pergerakan iklim akar umbi yang digerakkan oleh belia di Malaysia berpandukan prinsip Keadilan Iklim. Kami percaya bahawa memupuk perkongsian dan kerjasama yang bermakna, membina perdamaian dan memperkuat konstituen antara organisasi masyarakat sivil dan kumpulan yang paling terkesan seperti masyarakat Orang Asli, wanita dan belia, menjadi asas kepada tindakan iklim yang digerakkan oleh rakyat.

SIAPA KAMY?

RAKAN USAHASAMA KAMY

Dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman kumpulan kumpulan lain tentang impak krisis iklim kepada masyarakat, KAMY bekerjasama dengan pelbagai organisasi bukan alam sekitar dan juga komuniti orang asli. Antara rakan kerjasama KAMY juga merentas sempadan seperti organisasi-organisasi di sekitar Asia.

MISI KAMY

 

FASILITASI MASYARAKAT SIVIL

Mengadakan perbincangan bersama masyarakat sivil melalui organisasi atau kumpulan grassroots di Malaysia bagi meningkatkan pemahaman tentang impak krisis iklim kepada kumpulan yang terkesan, dan gerak kerja NGO dan CSO.

PERHIMPUNAN RAKYAT

Beri platform untuk perwakilan dari masyarakat sivil berkumpul dan membuat keputusan secara demokratik  dan mengumpul permintaan yang menyeluruh untuk dibentangkan kepada pembuat dasar atau stakeholder lain.

MEMBINA

KOALISI

Membina gabungan, koalisi, dan jaringan antara kumpulan belia, komuniti grassroots, CSO dan NGO di peringkat lokal, nasional , regional dan global.

ADVOKASI 

Menganjurkan protes aman, perhimpunan,  perbincangan, tayangan dokumentari, seni dan adat,  latihan dan bengkel, dan lain-lain untuk meningkatkan kesedaran awam,  dan 'capacity building'  untuk partisipasi dalam mengatasi krisis iklim di Malaysia & melobi polisi iklim yang adil dan saksama kepada rakyat.

GENDER

RESPONSIF

Menjadikan prinsip keadilan gender sebagai teras dalam meningkatkan usaha adaptasi wanita terhadap impak krisis iklim

RESILIENS

KOMUNITI

Tingkatkan resiliens komuniti Orang Asli dalam kecekapan mendapatkan bantuan ketika bencana, mengurangkan risiko bencana dan juga tingkatkan food sufficiency

INVENTORI

KRISIS IKLIM RAKYAT

Mengumpul data dari komuniti, dan penyebaran informasi yang tepat dan dipercayai -- anekdot, public survey, terjemahan dokumen,  infografik, video pendek.  Merumuskan dan mendokumentasikan tuntutan dan solusi yang berteraskan rakyat dalam  memorandum

AKSES KEPADA INFORMASI

IKLIM

Memecahkan dominasi urban dan barat dalam penghasilan wacana iklim di Malaysia, kerana akses kepada informasi iklim adalah hak semua, lebih lagi kepada komuniti luar bandar seperti orang asli, pesawah, dan nelayan, dan juga migran dan yang tidak berdokumentasi. 

KOLABORASI

Krisis Iklim ialah satu cabang multidisiplin yang melibatkan pelbagai latar belakang. Sebarang ide ide atau kolaborasi amat dialu alukan.Sila emel KAMY inquiry@klimaactionmalaysia.org

BERI SUMBANGAN

Solidariti untuk KAMY. Sebagai sebuah kumpulan non-profit, pergerakan ini bergantung kepada sumbangan dan sokongan anda untuk aktiviti, kempen dan projek yang lebih radikal dan berteraskan komuniti. Anda boleh menyumbang di sini atau di pautan simply giving

REBEL KAMY

Jadi sukarelawan projek dan kempen. Baca recruitment drive terbaru untuk kempen kempen KAMY untuk 2020-2021

KAMY-Impact-A4-v8.png