annie-spratt-xTaOPMa6wAE-unsplash.jpg
SEA PEACEBUILDER NETTWORK.png

KAMY adalah sebuah organisasi akar umbi yang digerakkan oleh belia di Malaysia berpandukan prinsip Keadilan Iklim dan feminisme. Kami percaya bahawa memupuk perkongsian dan kerjasama yang bermakna, membina perdamaian dan memperkuat konstituen antara organisasi masyarakat sivil dan kumpulan yang paling terkesan seperti masyarakat Orang Asli, wanita dan belia, menjadi asas kepada tindakan iklim yang digerakkan oleh rakyat.

SIAPA KAMY?

MISI KAMY

 
Faded Sandpaper

PERHIMPUNAN RAKYAT

Faded Sandpaper

Memudahkan perbincangan masyarakat sivil merentas akar umbi dan CSO Malaysia di Malaysia untuk memahami bagaimana krisis iklim menjejaskan kerja dan penentangan mereka. Menyediakan platform yang berasaskan ketelusan, perwakilan dan kemasukan dalam pembuatan keputusan demokratik untuk menyusun syor, panduan, aspirasi dan pelaporan yang komprehensif untuk dibentangkan kepada kerajaan, penggubal dasar dan pihak berkepentingan lain seperti badan perjanjian PBB.

Faded Sandpaper
Faded Sandpaper

Fasilitas pembinaan gabungan dan membentuk rangkaian tindakan merentasi kumpulan belia, komuniti akar umbi, CSO dan NGO di peringkat tempatan, nasional, serantau dan global.

MEMBINA
KOALISI

Faded Sandpaper
Faded Sandpaper

Menganjurkan protes aman, perhimpunan, perbincangan, podcast, pembikinan dokumentari, bengkel latihan untuk pembinaan kapasiti.  Wujudkan ruang selamat untuk melobi dasar iklim yang adil dan saksama kepada rakyat.

DEKOLONIALISASI
ADVOKASI

Faded Sandpaper
Faded Sandpaper

Mainsreaming teras keadilan gender merentas semua lapisan operasi untuk melindungi kepimpinan wanita dalam tadbir urus iklim dan memupuk implementasi proses adaptasi dan daya tahan iklim yang bermakna untuk komuniti

GENDER
RESPONSIF

Faded Sandpaper
Faded Sandpaper

Meningkatkan daya tahan masyarakat yang terdedah seperti wanita dan belia Orang Asli dalam meningkatkan keselamatan sosial dan kewangan seperti; dapatkan bantuan semasa bencana, pengurangan risiko bencana, pembaikan iklim, kesihatan, pemakanan, pendidikan, akses kepada keadilan dan ruang membuat keputusan

DAYA TAHAN
KOMUNITI

Faded Sandpaper
Faded Sandpaper

Memecahkan dominasi naratif urban dan Global North dalam penghasilan wacana iklim di Malaysia dengan menyokong kewartawanan iklim dan penceritaan masyarakat tempatan yang bebas dan berkualiti. Akses kepada maklumat iklim adalah hak asasi manusia, terutamanya kepada komuniti terkesan seperti Orang Asli, petani, nelayan, migran dan yang tiada dokumentasi. 

HAK INFORMASI IKLIM

MEMBINA

KOALISI

DEKOLONIALISASI
ADVOKASI

Faded Sandpaper
Faded Sandpaper

Menggunakan mekanisme pembinaan keamanan "peacebuilding" seperti perkongsian budaya, kreativiti dan seni untuk memperbaiki hubungan, menjalin penyembuhan dan persefahaman serta membina kepercayaan dengan komuniti paling terkesan

PEACEBUILDING

KOLABORASI

Krisis Iklim ialah satu cabang multidisiplin yang melibatkan pelbagai latar belakang. Sebarang ide ide atau kolaborasi amat dialu alukan.Sila emel KAMY inquiry@klimaactionmalaysia.org

BERI SUMBANGAN

Solidariti untuk KAMY. Sebagai sebuah kumpulan non-profit, pergerakan ini bergantung kepada sumbangan dan sokongan anda untuk aktiviti, kempen dan projek yang lebih radikal dan berteraskan komuniti. Anda boleh menyumbang di sini atau di pautan simply giving

REBEL KAMY

Jadi sukarelawan projek dan kempen. Baca recruitment drive terbaru untuk kempen kempen KAMY untuk 2020-2021

KAMY-Impact-A4-v8.png