top of page
Siapa KAMY

KAMY adalah sebuah organisasi akar umbi yang digerakkan oleh anak muda di Malaysia berpandukan prinsip Keadilan Iklim dan feminisme. Kami percaya bahawa memupuk perkongsian dan kerjasama yang bermakna, membina perdamaian dan memperkuat konstituen antara organisasi masyarakat sivil dan kumpulan yang paling terkesan seperti masyarakat Orang Asli, wanita dan belia, menjadi asas kepada tindakan iklim yang digerakkan oleh rakyat.

SIAPA KAMY?

Misi KAMY

MISI KAMY

PERHIMPUNAN RAKYAT

Memudahkan perbincangan masyarakat sivil merentas akar umbi dan CSO Malaysia di Malaysia untuk memahami bagaimana krisis iklim menjejaskan kerja dan penentangan mereka. Menyediakan platform yang berasaskan ketelusan, perwakilan dan kemasukan dalam pembuatan keputusan demokratik untuk menyusun syor, panduan, aspirasi dan pelaporan yang komprehensif untuk dibentangkan kepada kerajaan, penggubal dasar dan pihak berkepentingan lain seperti badan perjanjian PBB.

GENDER RESPONSIF

Menjadikan teras keadilan gender merentas semua lapisan operasi untuk melindungi kepimpinan wanita dalam tadbir urus iklim dan memupuk implementasi proses adaptasi dan daya tahan iklim yang bermakna untuk komuniti

HAK INFORMASI IKLIM

Memecahkan dominasi naratif urban dan Global North dalam penghasilan wacana iklim di Malaysia dengan menyokong kewartawanan iklim dan penceritaan masyarakat tempatan yang bebas dan berkualiti. Akses kepada maklumat iklim adalah hak asasi manusia, terutamanya kepada komuniti terkesan seperti Orang Asli, petani, nelayan, migran dan yang tiada dokumentasi. 

BINA KEAMANAN

Menggunakan mekanisme pembinaan keamanan "peacebuilding" seperti perkongsian budaya, kreativiti dan seni untuk memperbaiki hubungan, menjalin penyembuhan dan persefahaman serta membina kepercayaan dengan komuniti paling terkesan

BINA KOALISI

Fasilitas pembinaan gabungan dan membentuk rangkaian tindakan merentasi kumpulan belia, komuniti akar umbi, CSO dan NGO di peringkat tempatan, nasional, serantau dan global.

DEKOLONIALISASI ADVOKASI

Menganjurkan protes aman, perhimpunan, perbincangan, podcast, pembikinan dokumentari, bengkel latihan untuk pembinaan kapasiti.  Wujudkan ruang selamat untuk melobi dasar iklim yang adil dan saksama kepada rakyat.

DAYA TAHAN KOMUNITI

Meningkatkan daya tahan masyarakat yang terdedah seperti wanita dan belia Orang Asli dalam meningkatkan keselamatan sosial dan kewangan seperti; dapatkan bantuan semasa bencana, pengurangan risiko bencana, pembaikan iklim, kesihatan, pemakanan, pendidikan, akses kepada keadilan dan ruang membuat keputusan

STRUKTUR PROGRAM KAMY
2022-2023

Ili Nadiah Dzulfakar.png

Ili Nadiah Dzulfakar

Direktor Program

Aishah.jpg

Aishah Shapari

Admin Kewangan

KAMY-logo-red-transparent.png

Diana Tan

Penyelidik Weaving Hopes

aroe-profile.png

Aroe Ajoeni

Direktor Komunikasi

Fatihah_edited.jpg

Fatihah Fauzi

Koordinator Lensa Iklim

KAMY-logo-red-transparent.png

Kucheal Arivalagan

Intern Lensa Iklim

Natalie.jpg

Natalie Loke

Pegawai Media Sosial

Su Mei_edited.jpg

Sumei Toh

Penyelidik Lensa Iklim

KAMY-logo-red-transparent.png

Nazira Hanis

Kurator Resource Hub

Mathini.jpg

Mathini Ravee

Sekretariat GDIMY

Theva_edited.jpg

Theva Kughan

AJK Khas #1

bottom of page