drew-beamer-5DD7-L4A4Uw-unsplash.jpg

Rakyat perlu menjadi penggerak dalam tindakan membendung krisis iklim 

KUASA RAKYAT

MISI KAMY

PERBINCANGAN RAKYAT

Mengadakan perbincangan bersama organisasi alam sekitar dan organisasi hak asasi manusia di Malaysia bagi mengumpul permintaan yang menyeluruh dan terperinci untuk dibentangkan kepada badan badan autoriti.

PERHIMPUNAN RAKYAT

Menggunakan strategi “Citizen Assembly” yang memberi platform untuk perwakilan dari masyarakat berkumpul untuk belajar dan memperdebatkan masalah untuk menemukan solusi terbaik

MEMORANDUM

Merumuskan dan mendokumentasikan tuntutan dan solusi yang berteraskan rakyat dalam  memorandum yang efektif - dipresentasikan di Parlimen

ADVOKASI 

Menganjurkan protes, perhimpunan,  perbincangan, tayangan dokumentari, latihan, workshop dan lain-lain untuk meningkatkan kesedaran awam,  dan 'capacity building'  terhadap perubahan iklim di Malaysia & melobi perubahan aktif dan segera dalam dasar

INVENTORI

KRISIS IKLIM RAKYAT

Mengumpul data dari rakyat, dan penyebaran informasi yang tepat dan dipercayai -- anekdot, public survey, terjemahan dokumen,  infografik, video pendek.

AKSES KEPADA INFORMASI

IKLIM

Memecahkan dominasi urban dan bahasa Inggeris dalam penghasilan wacana iklim di Malaysia, kerana akses kepada informasi adalah hak semua, lebih lagi kepada komuniti luar bandar seperti orang asli, pesawah, dan nelayan.

 

BERTINDAK!

Krisis Iklim ialah satu cabang multidisiplin yang melibatkan pelbagai latar belakang. Sebarang ide ide atau kolaborasi amat dialu alukan.

KOLABORASI

Solidariti untuk KAMY

BERI SUMBANGAN

Jadi sukarelawan projek dan kempen.

REBEL KAMY

Kuala Lumpur, Malaysia [GMT+8]

(+6) 011 3331 1601

  • YouTube - Black Circle

Persatuan Kesedaran dan Keadilan Iklim Malaysia (Klima Action Malaysia - KAMY) 

[PPM-006-10-13042020] 

Newsletter

©2020 by Klima Action Malaysia (KAMY)