TUNTUTAN KAMY

Ahli Parlimen dan Menteri mengambil isu perubahan iklim sebagai satu krisis dan

isytihar DARURAT IKLIM

Perubahan yang adil ke arah ekonomi rendah karbon yang mampan

Perketatkan undang-undang alam sekitar dan penguatkuasaan

Akses kepada data yang telus, dan lebih akauntabiliti dan integriti daripada kerajaan pusat dan negeri

Prioriti terhadap adaptasi yang berdasarkan ekosistem dan alam semulajadi untuk menangani kesan perubahan iklim

Sistem penggunaan tanah mampan yang mengutamakan alam sekitar dan manusia (Manusia dan Alam Sekitar sebelum Keuntungan)

Keadilan dalam pengagihan polisi bagi Orang Asli dalam urusan hak milik tanah berdasarkan FPIC, 'Free Prior Informed Consent'

Masyarakat celik dan sedar tentang

perubahan iklim

Kemampanan dan daya tahan iklim sebagai prasyarat untuk kelulusan projek infrastruktur

Kuala Lumpur, Malaysia [GMT+8]

(+6) 011 3331 1601

Persatuan Kesedaran dan Keadilan Iklim Malaysia (Klima Action Malaysia - KAMY) 

[PPM-006-10-13042020] 

Newsletter

  • YouTube - Black Circle

©2020 by Klima Action Malaysia (KAMY)