drew-beamer-5DD7-L4A4Uw-unsplash.jpg

Tuntutan asas ini kritikal dalam membina strategi yang

teraskan rakyat

KUASA RAKYAT

10 TUNTUTAN KAMY

1

Ahli Parlimen dan Menteri mengambil isu perubahan iklim sebagai satu krisis dan

isytihar DARURAT IKLIM

2

Perubahan yang adil ke arah ekonomi rendah karbon yang mampan

3

Kuatkan kerangka perudangan alam sekitar, gubal Akta Jerebu Rentas Sempadan, Akta Perubahan Iklim dan Plan Adaptasi Nasional

4

Akses kepada data yang telus, dan lebih akauntabiliti dan integriti daripada kerajaan pusat dan negeri

5

Prioriti terhadap adaptasi yang berdasarkan ekosistem dan alam semulajadi untuk menangani kesan perubahan iklim

6

Integrasi pendekatan sensitif gender dalam intervensi mitigasi dan adaptasi iklim

7

Sistem penggunaan tanah mampan yang mengutamakan alam sekitar dan manusia (Manusia dan Alam Sekitar sebelum Keuntungan)

8

Keadilan dalam pengagihan polisi bagi Orang Asli dalam urusan hak milik tanah berdasarkan FPIC, 'Free Prior Informed Consent'

9

Masyarakat celik dan sedar tentang

perubahan iklim

Kemampanan, daya tahan iklim dan ESG (Environmental, social, and governance) sebagai prasyarat untuk kelulusan projek infrastruktur

10

Siapa KAMY ?

Kuala Lumpur, Malaysia | GMT+8

inquiry@klimaactionmalaysia.org

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) | Persatuan Kesedaran dan Keadilan Iklim Malaysia (Klima Action Malaysia - KAMY) | PPM-006-10-13042020 

  • YouTube - Black Circle

©2020 by Klima Action Malaysia (KAMY)