top of page
Tuntutan KAMY

Tuntutan asas ini kritikal dalam membina strategi iklim yang dipacu oleh perubahan sistem dan transformasi dan transisi yang adil untuk rakyat.

Anchor 2

TUNTUTAN KAMY

Anchor 1

1

Parlimen Malaysia mesti mengisytiharkan "Darurat Iklim" dan memulakan rombakan tadbir urus untuk menangani krisis eksistensial ini dengan segera.

418413-PDU8HB-491.png

2

Laksanakan sasaran dan pelan "Transisi Adil" dari segi perundangan ke arah ekonomi rendah karbon, berdaya tahan iklim dan saksama yang memastikan tiada rasuah dalam perancangan sumber asli Malaysia.

13183 [Converted].png

3

Menyokong dan mengukuhkan rangka kerja perundangan alam sekitar-hak asasi manusia dengan mempercepatkan Akta Jerebu Rentas Sempadan, Akta Perubahan Iklim dan Akta Bencana.

308143-P7ZUFF-82.png

4

Menginstitusikan ketelusan dan kebolehcapaian data, menggesa akauntabiliti dan integriti dalam semua peringkat tadbir urus iklim, dan gubal Akta Kebebasan Maklumat.

5

Tentukan penyesuaian, tetapkan sasaran, perancangan senario dan pelan hala tuju untuk Pelan Adaptasi Nasional didorong oleh daya tahan menyeluruh dan prinsip hak asasi manusia.

6

Melantik Focal Point Nasional untuk Gender dan Perubahan Iklim untuk rundingan iklim, pelaksanaan dan pemantauan, dan memulakan usaha untuk pemetaan garis dasar intervensi gender bagi dasar mitigasi dan adaptasi iklim negara.

7

Memperbaharui pengurusan guna tanah dan perancangan bandar kalis iklim bermula daripada kerajaan persekutuan, negeri kepada majlis tempatan dengan mengutamakan orang ramai, komuniti tempatan dan alam sekitar, serta mempercepatkan Pelan Nasional Bisnes dan Hak Asasi Manusia.

8

Melembagakan UNDRIP di peringkat parlimen dan dasar nasional dan rangka perundangan untuk mengiktiraf Hak Tanah Orang Asal/Asli. Pinda Akta Orang Asli (Akta 134) dan mengawal selia Prinsip Izin, Maklum Awal, Bebas dan Telus (FPIC) yang mandatori untuk memastikan penyertaan yang bermakna dan menegakkan kedaulatan Orang Asli ke atas sejarah, agama, budaya dan pengetahuan, sumber asli, akses kepada keadilan dan penyertaan dalam pembangunan, pendidikan dan kesihatan, dan tadbir urus alam sekitar dan iklim.

9

Laksanakan Pelan Nasional Hala Tuju Literasi Iklim untuk mengoperasikan kebolehcapaian maklumat iklim merentasi semua peringkat masyarakat, daripada kerajaan, institusi pendidikan, think tanks, kepada NGO dan komuniti.

10

Tolak penyelesaian palsu kerana ia tiada perlindungan dan hak prosedural mandatori, dan transformasi struktural yang membahayakan sasaran karbon dan biodiversiti Malaysia serta SDG. Ini termasuk penyelesaian berasaskan pasaran seperti pasaran karbon dan mekanisme karbon offset untuk memaksimumkan keuntungan secara tidak beretika, peralihan gas dan tenaga nuklear yang "hijau", Nature Based Solution yang "dibeli korporat", REDD+ dan Net Zero 2050 yang tidak jelas.

Semua kewangan iklim (antarabangsa dan nasional) mesti ditanda, dipantau dan dinilai secara bebas, dan evaluasi ini mesti diakses secara terbuka dengan mandat Akta Perubahan Iklim.

11

Memperkenalkan cukai karbon kepada sektor pencemaran, dan menginstitusikan semakan berkala dan pindaan serta mekanisme dividennya.

12

Pelan Nasional Pengurangan Risiko Bencana mesti mengoperasikan Pengurusan Risiko Bencana Berasaskan Komuniti, dan mekanisme fiskal mestilah dijamin oleh perundangan di bawah Akta Bencana. Malaysia mesti segera membina kapasiti berfokuskan Kerugian dan Kerosakan dalam rundingan iklim antarabangsa dan pelaksanaannya dan pemantauannya secara domestik.

13

SIAPA KAMY ?

bottom of page